Ödeshögs Baptistförsamlings målsättning
och längtan är:

“Att forma en gemenskap fylld av
Gudsnärvaro, inriktad på att ära Gud,
älska varandra och nå alla Ödeshögsbor.”

Söndag 26 okt, kl: 10:00 Gudtjänst med lägereko...
  kl: 18:00 Bibeln som vi ser den,...
Måndag 27 okt, kl: 09:30 Babysång
Tisdag 28 okt, kl: 10:00 Bön i Bokis / SAM

kommande program...

 
 
 
 
 

dop

 

Se vår Sitemap
Läge för Läger i Fällan

Gospelkonsert med "Noname but Jesus" 18 okt

En gemensam framtid

Gemensamframtid.se kan Du följa med i processen om ett nytt gemensamt samfund.

Där kan du också ladda ner dokument med förslag till stadgar mm för det nya samfundet.

 

© Baptistkyrkan 2008