Ödeshögs Baptistförsamlings målsättning
och längtan är:

“Att forma en gemenskap fylld av
Gudsnärvaro, inriktad på att ära Gud,
älska varandra och nå alla Ödeshögsbor.”

Lördag 20 dec, kl: 19:00 Ödeshögs kyrka, Julens...
Söndag 21 dec, kl: 10:00 Gudstjänst Kerstin Ols...
Tisdag 23 dec, kl: 10:00 Tisdagsbönen i Ordets ...
Söndag 28 dec, kl: 16:00 Sångprogram, Fam Marti...

kommande program...

 
 
 
 
 

dop

 

Se vår Sitemap

En gemensam framtid

Gemensamframtid.se kan Du följa med i processen om ett nytt gemensamt samfund.

Där kan du också ladda ner dokument med förslag till stadgar mm för det nya samfundet.

 

© Baptistkyrkan 2008